Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Club van 50

Club van 50

                                                                  club_van_50.jpg

 

“Club van 50” voetbal vereniging BATO

De afgelopen tijd hebben wij veel nagedacht om op
sponsorgebied de vereniging uit te breiden en groter te
maken. We zijn op meerdere gebieden actief en willen
nu ook uitbreiden naar een "Club van 50" binnen onze
prachtige vereniging.

Voor velen zal misschien niet helemaal duidelijk zijn wat
precies een "Club van 50" is. Hieronder leggen we dit uit.
De “Club van 50” is een club die als het ware een potje maakt om bepaalde dingen binnen een club
te realiseren. Jaarlijks betaald u €50,- (of een meervoud hiervan) aan de club zodat de club, in
samenspraak met de leden van de “Club van 50”, dingen kan realiseren binnen onze vereniging.
Denk hierbij aan trainingsmaterialen voor de jeugd/senioren, extra mogelijkheden in de kantine,
nieuwe doelen en ga zo maar door. Veel sponsoring binnen onze club wordt gedaan via
reclameborden en het sponsoren van een tenue voor onze teams.

Voor mensen die BATO wel een warm hart toe dragen maar niet de mogelijkheid hebben om een reclamebord of een tenue van een
team te sponsoren willen we nu iets nieuws introduceren. Het lidmaatschap geldt voor een duur van één voetbalseizoen. Uw lidmaatschap wordt na elk voetbalseizoen met een seizoen verlengd, tenzij u uw lidmaatschap tijdig heeft opgezegd (vóór 1 april).

Het opzeggen van uw lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren.

Wat kunt u verwachten als lid van de “Club van 50" bij vv BATO?
- Uw bijdrage zal, in samenspraak met alle leden van de "Club van 50", aan nuttige dingen besteedt
worden.
- Uw naam op het "Club van 50" bord. Het “Club van 50” bord krijgt een prominte plek op het
sportpark. (Anonieme leden, zonder vermelding van naam, zijn uiteraard ook welkom)
- Per thuiswedstrijd wordt er één persoon van de “Club van 50” benoemd in het programmaboekje.
- Inspraak in nieuwe ideeën voor onze vereniging.
- Één keer per jaar een "Club van 50" bijeenkomst.
- Veel waardering en sympathie vanuit de vereniging.
Wie kunnen er lid worden van de “Club van 50”?
In principe kan iedereen die BATO een warm hart toe draagt zich aanmelden voor de “Club van 50".
Denk hierbij aan leden, oud leden, (groot)ouders van jeugdleden, supporters, donateurs en
vrijwilligers. Het is mogelijk om individueel of als koppel deel te nemen.


Hoe krijgt u inspraak in de bestedingen van de “Club van 50”?
Één keer per jaar is er een bijeenkomst voor alle leden van de “Club van 50”. Voorafgaand aan deze
bijeenkomst kunt u suggesties indienen per mail waaraan wij in dat jaar het geld kunnen besteden.
Tijdens de bijeenkomst kan ieder lid van de “Club van 50” zijn/haar stem uitbrengen. Per lid heeft
één persoon stemrecht tijdens de bijeenkomst.

Wie beheert het geld?
Het geld van de “Club van 50” wordt beheert door het bestuur van VV Bato. Zij besteden het geld
niet eerder tot de leden van de “Club van 50” hebben besloten waaraan het besteed wordt. Bij de
jaarlijkse bijeenkomst kunt u een overzicht bekijken waarin de opbrengsten en uitgaves staan van het
afgelopen jaar. Martin Boven en Patrick Westerhuis zijn de aanspreekpunten van de “Club van 50”. U
kunt contact met hen krijgen door een mail te sturen naar onderstaand mailadres.
Hoe kunt u lid worden?

U kunt zich aanmelden door te mailen naar clubvan50@vvbato.nl of contact op te nemen met Martin
Boven of Patrick Westerhuis
“Club van 50” voetbal vereniging BATO

Kopieer en plak onderstaand aanmeldformulier in uw mail en wij regelen de rest !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanmeldformulier:
JA, IK DOE MEE!
Elk jaar maak ik €50,- over op rekeningnummer NL29 ABNA 0541 2382 13 (tot wederopzegging) en ik
steun hierbij de “Club van 50”.
Naam: ..........................................................................................................
Naamsvermelding: Ja / Nee
Adres: ..........................................................................................................
Woonplaats: ................................................................................................
E-mailadres: ....................................................................................................
Telefoon: .........................................................................................................
Datum: ................................................................................................

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!